Doelstelling


De Stichting Katapult heeft ten doel om in Voorschoten en omgeving activiteiten of kleinschalige projecten financieel te ondersteunen die:

- het algemeen lichamelijk en geestelijk welbevinden bevorderen van kinderen tot zestien jaar;

- bij kinderen tot zestien jaar het begrip van respect voor etnische, sociale, religieuze en culturele verschillen bevorderen, zowel onderling als jegens anderen en met behoud van ieders eigenheid;

- bevorderen dat kinderen tot zestien jaar zich, ongeacht hun achtergrond, een volwaardig onderdeel voelen van de gemeenschap waar zij deel van uitmaken.
(artikel 2 van de statuten Stichting Katapult).

Het gaat hierbij vooral om financiele steun zonder welke het specifieke project of de activiteit niet van de grond kan komen. Het gaat in beginsel niet om het dekken van voorziene of onvoorziene tekorten in de reguliere begroting of exploitatie van de aanvrager.

De Stichting sponsort graag projecten waarin jongeren een actief aandeel hebben in de organisatie.

Aanvraagformulier: aanvraagformulier.pdf