Nieuws

Subsidies 2023

februari 2023

Op 20 mei 2023 organsieert het jazz-platform PJPJ (Podium Jong Professionals Jazz) weer een jazz-feest in het Cultureel Centrum. Ook jonge artisten krijgen hier de gelegenheid om ervaring op te doen in het optreden voor publiek. Vast een leerzame ervaring. Katapult draagt bij in de kosten.

januari 2023

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina is weer druk doende met een mooi programma voor Koningsdag 2023. Of we weer willen doneren voor het kinderprogramma. Natuurlijk en opnieuw zijn we graag hoofdsponsor.

De Lions hebben serieuze plannen voor de aanleg van een zogenoemd voedselbos, in het Burgemeester Berkhoutpark. Ze overleggen een ambitieus plan waarin niet alleen een mooie tuin maar ook allerlei educatieve activiteiten zijn voorzien. De jeugd is volop in beeld. En dus doen we graag mee.

De Rotary Voorschoten-Leidschendam gaat een eendjesrace organiseren ten bate van Stichting Leergeld Leidschendam. We dragen bij in de kosten hiervan.


Subsidies 2022

november 2022

Stichting Leergeld Voorschoten zal drie jaar lang een donatie ontvangen van Stichting Katapult waarmee met name het zomerprogramma zal worden bekostigd. In dit programma ontvangen kinderen die aangewezen zijn op een bijdrage in de kosten van school, sport of cultuur, een extraatje voor een fijne vakantie.

augustus 2022

Het is inmiddels traditie: de bijdrage van Stichting Katapult aan het Voorschotense Schoolhandbaltoernooi dat jaarlijks door HVV'70 wordt georganiseerd.

Stichting Spuit 11 organiseert op 17 augustus 2022 een mini 112-dag voor jongeren van 6-10 jaar. Op de ijsbaan. De brandweer, de politie, de boa's en de ambulance doen mee. Het is een vervolg op de vroegere Jeugd Vakantie Bezigheiddag. Stichting Katapult draagt bij in de kosten.

juli 2022

Op 2 juli organiseert MHC Forescate een G-hockey-toernooi. Gast is HC Alphen. Natuurlijk dragen we bij aan een prachtige dag voor deze sporters.

mei 2022

De nieuw opgerichte Stichting Poëzie Voorschoten bereidt poëzie-lessen voor om die t.z.t. aan de scholen aan te bieden. Een creatief initiatief dat steun verdient.

De Paardenmarkt Voorschoten vraagt subsidie voor de huur van twee springkussens voor kinderen tijdens de paardenmarkt. Doen we.

april 2022

De Willem de Zwijgerlaan in de Bloemenwijk krijgt op 8 juni 2022 weer een straat gezellige straatspeeldag met allerlei activiteiten. Het begint een traditie te worden. Stichting Ktapult maakt mede mogelijk.

Stichting Jansland bestaat tien jaar en wil dat vieren met allerlei culturele festiviteiten. Noem het een feestelijke doorstart na een moeilijke en leerzame periode. Stichting Katapult herinnert zich nog het begin van dit theehuis. Ook toen was er susidie beschikbaar. Zo ook nu.

Gymnastiekvereniging Avanti gaat weer een theatershow organiseren voor alle dansleden. Net als in 2018 draagt Katapult weer bij.

maart 2022

Oranjevereniging Koningin Wilhelmina komt weer met een mooi programma voor Koningsdag 2022, met daarop een spannende nieuwe activiteit: de OranjeExpeditie, een project waar ook een aantal sportverenigingen bij betrokken is. En geen twijfel mogelijk: Stichting Katapult is ook dit jaar weer graag hoofdsponsor van het kinder- en jeugdprogramma!

februari 2022

Gemiva-SVG-groep ondersteunt mensen met een handicap, een chronische ziekte of een andere beperking. Voor een van de vestigingen zijn plannen gemaakt om een zogenoemde 'snoezelruimte' te creëren. Door geluiden, kleuren en geuren kunnen cliënten tot rust komen. Dat klinkt goed. Katapult maakt mede mogelijk.

oktober 2021

De Nutsschool heeft grootse plannen voor een modern en groen schoolplein. Stichting Katapult draagt bij aan de kosten van allerlei materialen.


Subsidies 2021

september 2021

Op de Narcisstraat wordt op feestelijke wijze een nieuwe speelplaats geopend. Stichting Katapult sponsorde de speeltoestellen.

Lees het verslag van de opening opwww.voorschotensekrant.nl/nieuws/algemeen/22694/mooi-samenwerking-bewoners-narcisstraat-en-gemeente-voor-nieuwe.

juli 2021

Stichting Katapult hoofdsponsor Kinderboerderij

De kinderboerderij heeft een moeilijke tijd achter de rug. De beperkingen als gevolg van het corona-virus betekenden een langdurige sluiting voor kinderen en hun begeleiders. Ook de viering van verjaardagsfeestjes, een bron van inkomsten, viel weg. Intussen bleven de dieren gewoon dooreten, ...

Voor Stichting Katapult overtuigende redenen om contact te zoeken met de beheerder Sandy Seijn met het aanbod om financieel bij te springen én voor een langere periode zekerheid te bieden.

Daarom zijn er afspraken gemaakt over een vierjarige sponsoring van de kinderboerderij en over activiteiten die vanuit de kinderboerderij worden uitgevoerd. Want Sandy Seijn komt op uitnodiging van de scholen en peuterspeelzalen graag langs met cavia's, konijnen en kuikens om de jongste kinderen kennis te laten maken met huisdieren. Stichting Katapult neemt de bijdrage van de scholen en speelzalen over zodat er geen financiële belemmeringen meer zijn.

Stichting Katapult mag dan hoofdsponsor zijn, er zijn nog tal van andere bedrijven en organisaties die de kinderboerderij een warm hart toedragen. En de honderden particuliere donateurs niet te vergeten. Deze zomer kregen de sponsoren een eervolle vermelding op een decoratieve wand met logo's. Wie na binnenkomst van de kinderboerderij rechtdoor loopt, zal de stijlvolle wand niet ontgaan.

Handbalvereniging HVV'70 wil in oktober van dit jaar weer een handbaltoernooi voor de basisschlen organiseren. Net als in het verleden verleent Stichting Katapult financiële steun aan dit initiatief.

juni 2021

Een groep bewoners rond de Frans Halsplatsoen - Nicolaas Maeskade - Paulus Potterdreef heeft plannen om het speelveldje temidden van de bebouwing een mooie opknapbeurt te geven. Ze schrijven verschillende instanties aan waaronder Stichting Katapult.

De Gevers Deijnootschool vraagt een bijdrage voor een sportieve activiteit voor de leerlngen van groep 8. Ook van de Regenboogschool komt een dergelijk verzoek. Prima, doen we.

april 2021

Play2Move, Voorschoten '97, Stichting Leergeld en Voorschoten voor elkaar vragen subsidie voor voetbaldagen in de meivakantie. Natuurlijk doen we mee. Na het gesprek van eind maart is dit 'boter bij de vis', toch?

maart 2021

Op de laatste dag van deze maand hebben we een gesprek met de jongerenwerkers van de Gemeente Voorschoten die verbonden zijn aan de Stichting Voorschoten voor Elkaar. We zijn benieuwd hoe het gaat met de jongeren nu het corona-virus zoveel onmogelijk maakt.

De jongerenwerkers constateren inderdaad een groei aan problemen onder jongeren zoals versombering, onzekerheid, pabiekklachten en behoefte aan een duidelijke weekstructuur.

De jongerenmedewerkers zijn al druk doende samen met jongeren activiteiten te ontwikkelen voor 'wanneer het weer kan'. Stichting Katapult wijst op de subsidiemogelijkheden.


Subsidies 2020

december 2020

Vier Voorschotense scholen willen graag dat de Peter Faber Stichting cursussen misdaad preventie gaat verzorgen. Deze stichting is al meer dan tien jaar succesvol in jongeren de switch te laten maken van destructieve naar cretieve energie. De specialisten van de stichting werken samen met de politie. Er is een speciaal project gericht op 8ste groepers in het basisonderwijs.

Stichting Katapult draagt bij in de kosten.

september 2020

De sectie sociaal werk/jongerenwerk van 'Voorschoten voor elkaar' maakt een doorstart maar worstelt tegelijk met de gevolgen van het corona-virus voor de bereikbaarheid en binding van jongeren. Er liggen veelbelovende plannen waarin door omstandigheden niet was voorzien in de begroting. Stichting Katapult springt bij.

Speelotheek Bij Tante Leen is een prachtige verjaardagskist rijker. Thema: piraten! Het is werkelijk een fantastische kist geworden. Ga kijken!In het weekend van 11 en 12 september werden er films gedraaid in de Openluchtbioscoop van Voorschoten. Stichting Katapult was een van de partijen die dit mogelijk maakten.

Eindelijk is het gelukt! De productie van een (digitaal) stripverhaal voor jongeren over de Voorschotense geschiedenis in het Museum Voorschoten is operationeel. Tijdens een door de omstandigheden bescheiden opgezette bijeenkomst vindt de feestelijke ingebruikneming plaats.


april 2020

De buurtvereniging Bloemenwijk vraagt weer een bijdrage voor de jaarlijkse straatspeeldag, gepland op 10 juni. We zeggen toe, ook als dit feestje verplaatst moet worden naar een latere datum als gevolg van het corona-virus.

maart 2020

De Oranjevereniging moet helaas meedelen dat alle activiteiten rond Koningsdag en Bevrijdingsdag worden afgelast.

februari 2020

Voorschoten '97 organiseert jaarlijks met Pasen een internationaal voetbaltoernooi voor spelers onder 12 jaar. De organisatie doet een beroep op Stichting Katapult nu een belangrijke sponsor afhaakt. Stichting Katapult springt bij.

Stichting PJPJ (Podium Jong Professionals Jazz) doet een aanvraag voor een financiele bijdrage aan het 5e Piet Wezepoel Jazz Festival op 16 mei 2020. We zijn akoord.

januari 2020

Stichting Katapult wordt weer hoofdsponsor van Koningsdag 2020 Voorschoten!

Het lijkt een jaarlijkse traditie te worden: de familiemusical van Doremifa. Voor dit jaar staat een musical op het programma, getiteld MOMO en de tijdspaarders. De repetities zijn al volop aan de gang. Dit is te volgen op de Facebookpagina van Doremifa: https://www.facebook.com/doremifavoorschoten . Stichting Katpult maakt de musical weer mede mogelijk.

De speelotheek 'bij tante Leen' ontving eerder van ons subsidie voor de aanschaf van een zogenoemde verjaardagskoffer. Die kan geleend worden voor kinderpartijtjes en zit stikvol leuke spellen en andere verjaardagsatrributen. Nu blijkt de koffer aan vernieuwing toe te zijn. Prima, we dragen bij.

Een samenwerkingsverband van de Cultuurfabriek Voorschoten, Museum Voorschoten en de Bibliotheek Voorschoten bereidt een interactieve tentoonstelling voor over de bevrijding van Voorschoten en de Tweede Wereldoorlog ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Deze is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de bovenbouw van de basisscholen uit Voorschoten (en alle andere belangstellenden). Men streeft ernaar rond de 300 kinderen te bereiken. We geven subsidie.

Subsidies 2019

november 2019

De leiding van scoutinggroep Leif Erikson vraagt ons nog een keer te willen bijdragen in de kosten van de zomerkampen 2020. Doen we.

augustus 2019

De Natuurspeeltuin heeft plannen voor een boomhut. We zien de ontwerpen en zijn onder de indruk. Doen!

Stichting Katapult is ook dit jaar weer hoofdsponsor van Bouwdorp Voorschoten, dat geweldige zomerevenement op de ijsbaan.

Ook dit jaar organiseert HVV'70 weer een schoolhandbaltoernooi voor de de groepen 5 en 6 van Voorschoten. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 9 oktober. Doel is ook deze keer om de kinderen een leuke en sportieve middag te bezorgen en ze kennis te laten maken met handbal. Voorafgaand aan het toernooi organiseert de club ook twee trainingsmiddagen waar de kinderen alvast kennis kunnen maken met handbal. Stichting Katapult draagt, net als in 2018 weer bij aan de kosten.

Tijdens Het Weekend van Voorschoten verzorgt de Cultuurfabriek op vijf podia weer muziek, dans, musical enz. Ook dit jaar komt er weer een kinderplein op het Treubplein met workshops, creatief bezig zijn, musical, grime en de start-en eindpunt van een circuskaravaan met kinderen. Verder is er op het kinderplein een draaimolen en is het een stopplek voor het treintje. We doen weer mee.

april 2019

Stichting Katapult draagt bij in de kosten van het Piet Wezepoel Jazz Festival dat op 25 mei voor de vierde keer wordt georganiseerd door de Stichting Podium Jong Professionals Jazz (PJPJ) in het Cultureel Centrum in Voorschoten. Stichting PJPJ richt zich op optredens van jonge muzikanten, doorgaans studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het Piet Wezepoel Jazz Festival is bijzonder omdat naast deze studenten en ervaren jazz toppers, nog jongere muzikanten – vanaf 10 jaar – hun talent laten zien.

We wonen op 26 april de presentatie bij van het boekje 'De familie Plakband', geschreven door de Voorschotense Lianne Groeneveld. Stichting Katapult heeft de productie van dit leuke en informatieve boekje mede mogelijk gemaakt.

Maart 2019

Al eerder steunde Stichting Katapult MHC Forescate voor haar G-sport activiteiten. Ook een nieuwe aanvrage wordt gehonoreerd.

Februari 2019

De organisatoren van de Avondvierdaagse Voorschoten die van 21-24 mei 2019 zal plaatsvinden, heeft plannen om wat nieuwe elementen aan dit gebeuren toe te voegen. Stichting Katapult is positief over deze plannen en draagt bij.

Januari 2019

Gemiva-SVG Groep vraagt voor haar locatie Vlietlande een toverprojector aan. Vlietlande biedt zorg en opvang aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking. Het gaat om het volgende: de tovertafel is een manier om met moderne middelen, clienten te activeren en visuele effecten te creëren. Het is een interactieve projector, die beelden op een tafel of ander platte ondergrond kan projecteren. De beelden reageren op beweging en contact, waardoor er een actie /reactie ontstaat tussen beeld en beweging (hoe klein de beweging ook is). De cliënten worden hierdoor geprikkeld en geactiveerd, wat kan bijdragen aan hun algehele gestel en mogelijke ontwikkeling mogelijkheden.

Een sympathiek voorstel dat op steun kan rekenen.

Stichting Katapult gaat weer hoofdsponsor worden van Koningsdag 2019!Subsidies 2018

December 2018

Peuterspeelzaalwerk SKV wil graag financiële ondersteuning bij de invoering van de Vreedzame School seciaal afgesemd op peuters en kleuters. We kennen de positieve ervaringen vanuit het basisonderwijs en zeggen toe.

November 2018

Stichting DoreMifa heeft weer plannen voor een musical, nu over Voorschoten. Eerdere musicals waren geslaagde activiteiten. Stichting Katapult heeft er vertrouwen in en zegt ondersteuning toe.

Juli 2018

Stichting Katapult sponsorde de spetterende jubileumshow van Avanti Jazz. Voor een impressie: klik op een van de volgende linkjes:

https://www.voorschotensekrant.nl/nieuws/algemeen/17885/avanti-dansers-vieren-jubileum-met-eindshow

of

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLCkHp5R8XfNmPTanVriGoRYMcJk_x-M9Q&h=AT2eENcC7f89nWiLId2JMVSfSZsTJak96rKfpfNxg_HYo4yX5-0PuiWmU-qQ-nr8YTswzPppSz4EAXQI1-Ai-OXhwPP-7N0p4ci-63I-ghYmXq8Kr9tCIafmghSWPoG068mh9dFq6TrFa-HpQzqi7A


juni

19 juni 2018 leverde een drukke avond op! Om 18.30 vond de presentatie plaats van een tweetal prachtige verjaardags-themakoffers bij de speelotheek Bij Tante Leen in de bieb van Voorschoten ( www.bijtanteleen.nl ). Deze koffers kunnen geleend worden voor verjaardagen. Ze zien er fantastisch uit en bevatten prachtige materialen. Stichting Katapult is trotse sponsor van deze koffers.


Foto: Marjolein Altena Voorschotense Krant

Secretaris van Stichting Katapult Johan van Egmond voorziet de koffers van een label van de sponsor.Lees ook:https ://www.voorschotensekrant.nl/nieuws/algemeen/17703/de-verjaardagskoffer-nieuw-bij-tante-leen

Daarna vond in Museum Voorschoten de overhandiging plaats van een meer dan royale cheque door de president van de Lions aan de voorzitter van Stichting Leergeld: de opbrengst van de eendjesrace op Koningsdag. Met een bijdrage van Stichting Katapult aan het mooie en nuttige doel van Stichting Leergeld.


Handbalvereniging HVV'70 organiseert in september weer een schoolhandbaltoernooi. Dat vindt om precies te zijn plaats op woensdag 26 september 2018. De vereniging vraagt Stichting Katapult net als vorig jaar om een bijdrage aan de kosten van vaantjes en bekers. Doen we opnieuw.

Er is een grappig speelavonturenboek in de maak dat kinderen helpt Voorschoten te ontdekken aan de hand van de avonturen van de Familie Plakband. Dat is een leuk idee en Stichting Katapult maakt het drukken ervan graag mogelijk.

Een consortium van cultuurverenigingen in Voorschoten, de zogenoemde Cultuurfabriek, wil jong en oud betrekken bij een muziekevenement tijdens de Vrijwilligersmarkt 2018. En ja, Stichting Katapult draagt bij.

De brief van Katapult aan de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord is geland (zie hieronder bij mei 2018) . Dit lazen we in het nieuwe program.


Voorschoten Jazz Culinair 2018 heeft weer een apart programma voor de jeugd. Stichting Katapult is hoofdsponsor van dit programma.


mei 2018

De onderhandelaars voor een nieuw gemeentebestuur nodigen burgers uit om voorstellen te doen. Stichting Katapult heeft wel ideeën!

Katapult aan onderhandelaars.pdf

april 2018

Avanti bestaat binnenkort 65 jaar. Avanti Jazzdansen wil daarom de jaarlijkse show een extra verzorgd tintje geven. Stichting Katapult gunt Avanti graag een geweldige show op 8 juli a.s. en draagt daarom bij aan de extra kosten hiervan.


De leiding van Scoutingroep Leif Erikson treft al weer voorbereidingen voor het jaarlijkse kamp en klopt aan voor een bijdrage die het mogelijk maakt dat ouders en kinderen met een kleine beurs ook mee kunnen doen.

De Stichting Gewoon Buitenspelen, initiatiefnemer van de succesvolle Bouwdorpdagen in de zomervakantie, zoekt naar mogelijkheden om haar activiteiten verder uit te breiden. Stichting Katapult staat open voor concrete plannen, ook voor de langere termijn.

Scoutinggroep Kimball o'Hara doet succesvol een beroep op Stichting Katapult als het gaat om een bijdrage aan het in juni van dit jaar te houden familieweekend. Ook hier is de inzet van de Stichting: deelname van kinderen financieel laagdrempelig houden zodat iedereen mee kan doen.

maart 2018

Met de lokale Lions , initiatiefnemer van menig vernieuwend project in Voorschoten (denk aan de Natuurspeeltuin), ontwikkelt zich een constructieve samenwerking rond de inmiddels befaamde Eendjesrace op Koningsdag. De opbrengst hiervan zal bestemd zijn voor de Stichting Leergeld , een belangrijke stichting die kinderen helpt die anders verstoken zouden blijven van belangrijke zaken omvolwaardig te participeren (denk aan zwemles, schoolbenodigdheden, lidmaatschappen). Stichting Katapult draagt graag bij aan het opbouwen van een fonds voor de Stichting Leergeld en als dat via de samenwerking met de Lions extra geld gaat opleveren, dan zou dat mooi zijn! Bekijk de foto's van deze geslaagde actie op: lionsvoorschoten.org/fotos-2018/ .


De Bloemenwijk bereidt weer haar jaarlijkse Straatspeeldag voor oud en jong voor. Stichting Katapult is er voor 'jong'.

Voor een leuke impressie van deze dag, kijk op:

www.youtube.com/watch?reload=9&v=g1Jppyn9dhY&feature=youtu.be

februari 2018

Scoutingsgroep Leif Erikson heeft dringend behoefte aan een tweetal nieuwe   boten (vletten). Een kunnen ze zelf bekostigen, voor de tweede zoeken ze een geldschieter. Stichting Katapult houdt van schieten, ook dit keer.

januari 2018

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina doet ook dit jaar een beroep op Stichting Katapult om op te treden als hoofdsponsor van wat misschien wel de mooiste dag van het jaar van Voorschoten is: Koningsdag . En natuurlijk tekenen we in op een flink pakket door de stichting te sponsoren activiteiten op die dag.


Subsidies 2017

november 2017

Speelotheek 'Bij tante Leen' is al 17 jaar in Voorschoten actief als een plek waar speelmaterialen kunnen worden geleend en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Om de dienstverlening verder uit te kunnen breiden wil men een koffer ('kist') samenstellen met materialen en ideeen die kunnen worden gebruikt voor kinderverjaardagen. Het lijkt Stichting Katapult een goed idee om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

september 2017

Alle basisscholen van Voorschoten vinden het belangrijk dat leerlingn in groep 8 een beeld krijgen van hoe een gemeenteraad werkt. Ondersteund door Stichting Prodemos zullen deze leerlingen in de Raadszaal worden ingewijd in de geheimen van het lokale bestuur. Stichting Katapult onderschrijft de educatieve waarde hiervan en draagt graag bij in de kosten.

augustus

Op 2 september a.s. om 12.00 uur gaat de Natuurspeeltuin Voorschoten open. Stichting Katapult is een grote sponsor van dit project dat met heel veel enthousiaste vrijwilligers wordt uitgevoerd. Volg de laatste loodjes op de site van de speeltuin natuurspeeltuinvoorschoten.nl/


juli 2017

Er zijn plannen om een Fitplein te plaatsen in Voorschoten. Een plaats waar jong en oud gratis sportief

kan bewegen. Niet bedoeld als hangplek maar als ontmoetingsplaats voor alle leeftijden. Het jongeren-

werk nam het initiatief en verkreeg al de steun van de Gemeente Voorschoten en Fonds 1818. En nu

dus ook van Stichting Katapult die graag een donatie geeft aan dit mooie project.

juni 2017

De bloemenwijk organiseert een Straatspeeldag voor de buurt. Stichting `Katapult is enthousiast. Het werd een succes. Er doen meer dan 230 kinderen mee.

https://www.youtube.com/watch?v=vmwL8gETAeI&feature=youtu.be

Scoutingroep Leif Erikson gaat weer zomerkampen organiseren en vraagt steun aan de stichting. Doen we.

Bouwdorp Voorschoten, ook een vakantievoorziening voor kinderen, gaat ook dit jaar weer van start. Stichting Kataplult is belangrijke sponsor.

En, dan i s er nog het mooie initiatief `Kidzone' van Forescate!

https://voorschotenonline.nu/sport/4280-katapult-en-tv-forescate-gaan-voor-kidszone


april 2017

Een groep leden van Voorschoten '97 gaat naar Wageningen om daar het vredesvuur op te halen. Ze lopen in de nacht van 4 op 5 mei van Wageningen naar Voorschoten en komen aan op sportpark Adegeest. Daar zijn ook voorzieningen getroffen voor kinderen. Stichting Katapult draagt bij.

http://www.bevrijdingsvuurestafette.nl/


In het weekend van 9 - 11 juni is er Jazz Culinair in Voorschoten. Voor zondagmiddag staat er iets voor kinderen op het programma. Dans en muziek. Cultuur vinden we belangrijk. Daarom dragen we bij.

http://voorschotenjazzculinair.nl/

maart 2017

De atletiekafdeling van Voorschoten '97 voert actie voor een 300 meter baan. Op wat er nu ligt kan geen echte wedstrijd worden georganiseerd. Begrijpelijk dus deze wens. De nieuwe baan wordt per meter (een 'baandeel'genoemd) verkocht. Stichting Katapult koopt 50 'baandelen'.

http://www.voorschoten97.nl/atletiekbaan/

januari 2017

De eerste subsidie die in 2017 wordt verstrekt, is gelijk ook de grootste ooit. Stichting Katapult wil Natuurspeeltuin Voorschoten flink vooruit schieten en stelt € 50.000,- beschikbaar voor de aanleg die binnenkort gaat beginnen.

Subsidies 2016

oktober 2016

De Oranjevereniging 'Koningin Wilhelmina' is blij met de sponsoring van Koningsdag 2016 en benadert Stichting Katapult met de vraag om beschikbaar te zijn als hoofdsponsor 2017. Daar hoeven we niet lang over na te denken.

De meisjes van MA2 (meisjes A2) van MHC Forescate stellen zich beschikbaar om binnen hun vereniging activiteiten voor de pilot "Sportclub als buurthuis' te verrichten. Ze vragen Stichting Katapult om hun inzet te sponsoren. Natuurlijk doen we dat.

september

MHC Forescate heeft aandacht voor G- sport. Stichting Katapult is beschikbaar om pakken en shirts te betalen.

mei

Stichting Katapult gaat ook dit jaar weer Bouwdorp Voorschoten sponsoren - het bouwfestijn voor de jeugd in de zomervakantie. http://bouwdorpvoorschoten.nl/

Scoutingsgroep Leif Erikson heeft ook voor deze zomer weer grootse kampplannen. Katapult draagt bij in de kosten.

april

Koningsdag 2016: Stichting Katapult is sponsor van verschillende optredens zoals van DJ Flor en van de Live Band Karaoke.

maart

Stichting Katapult is trotse hoofdsponsor van de Koningsdagactiviteiten 2016 van de Oranjevereniging in Voorschoten!

Opnieuw dragen we bij aan de organisatie van de straatspeeldag Willem de Zwijgerlaan.

Stichting DoreMifa , die in 2015 de gezinsmusical Oliver Twist produceerde, heeft voor 2016 Peter Pan op het programma. Mooi initiatief. Wij 'doen weer mee'.

Subsidies 2015

Oktober

Handbalvereniging Voorschoten ontvangt een donatie voor de organisatie van het schoolhandbaltoernooi.

Basisschool De Regenboog krijgt geld voor de zogenoemde Rots- en Watertraining.

Juli

Atletiek staat weer helemaal in de belangstelling! En terecht, want Nederland doet het goed in de internationale scene. In de jeugdatletiek wordt daar de basis voor gelegd. Die jeugdatletiek is sterk aan het veranderen. Pupillen krijgen nieuwe traningsvormen en werken met nieuwe materialen. De atletiekafdeling van Voorschoten '97 ziet zich gesteld voor hoge eenmalige kosten van dat materiaal en klopt aan. We zeggen ja tegen een goed onderbouwd voorstel.

Hengelsportvereniging VVB organiseert in augustus weer het jeugdkampioenschap Voorschoten. Het is inmiddels een traditie: Stichting Katapult is een van de sponsoren.

http://www.voorschotenonline.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=30696:29e-vvb-jeugdkampioenschap&Itemid=803

mei
De Stichting Gewoon Buitenspelen uit Voorschoten organiseert dit jaar voor de vierde keer het evenement Bouwdorp Voorschoten in de laatste week van de zomervakantie. Wegens groot succes is dit een jaarlijks terugkerend evenement. Het Bouwdorp Voorschoten is een activiteit voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In de laatste week van de zomervakantie kunnen 300 kinderen onder toeziend oog van in totaal ruim 100 begeleiders hutten bouwen op het terrein van de IJsbaan van Voorschoten! Hutten bouwen is voor kinderen van alle rangen en standen een geweldige ervaring. Het is gezond, sportief en heel goed voor de creatieve ontwikkeling. Stichting Katapult maakt dit prachtige initiatief mede mogelijk.

www.bouwdorpvoorschoten.nl

http://grootvoorschoten.nl/nieuws/bouwdorp-voorschoten-van-start-1.5164212

april

Katapult draagt ook dit jaar weer bij aan de straatspeeldag die de Willem de Zwijgerlaan organiseert voor de kinderen in de straat .

De scouting in Voorschoten weet Stichting Katapult goed te vinden. Zowel de Leif Ericsongroep als Kimball O'Hara klopten aan. Niet tevergeefs.

maart
Er is weer een nieuwe kindermusical in voorbereiding door Stichting DoReMiFa. Dit keer over Jules Verne. Katapult draagt bij aan de kosten.

https://www.facebook.com/doremifavoorschoten


subsidies 2014


december
Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium zetten zich in de Kerstdagen in voor Villa Joep. Katapult helpt bij deze kerstactie.

augustus
4POP, alweer! Stichting Katapult is opnieuw een van de hoofdsponsors. Met genoegen!

juli
Xmotion vakantiekampen vraagt om een bijdrage. Doen we!

Ook heeft Katapult geld beschikbaar voor een workshop skateboarden.
http://www.ontheroll.nl/vol-skateboardcontest-oegstgeest-fotos-uitslag/

mei

Scholen doen projecten die buiten de subsidie van de overheid vallen. De Fortgensschool doet het project Jonge Helden, De Regenboog krijgt geld voor het project Rots en Watertraining.

maart

Theehuis Jansland heeft plannen voor een project begeleid wonen voor autistische jongeren. Ja, dat is ook iets voor Stichting Katapult.

februari
Een bezoekje aan wethouder Inge Adema leidt tot de afspraak dat de Gemeente Voorschoten subsidieaanvragers die bij de gemeente niet terecht kunnen, zal doorverwijzen naar Stichting Katapult.

januari
Stichting Katapult stelt zich dit jaar open voor een grootschalig initiatief. Moet natuurlijk wel binnen de doelstelling passen, maar er is ruimte voor (noem het maar) een zwaarder project. Heb je ideeen, aarzel dan niet ons te benaderen. Niet geschoten is altijd mis.

subsidies 2013

Met de kinderen naar de musical Oliver Twist geweest? Katapult maakte die mede mogelijk.

De Stichting Jonge Helden wist ons opnieuw te vinden. En ja, we doen mee. Natuurlijk. In het belang van het welzijn van kinderen.

4POP, het jaarlijkse popfestival in augustus had in 2013 te kampen met slecht weer. Jammer voor de organisatoren die weer hun uiterste best hebben gedaan om er iets moois van te maken. Dat is op zich ook goed gelukt, met de vrijwillige hulp van veel jongeren. Precies waar onze stichting voor bedoeld is.

Vaste aanvrager VVB was er ook weer bij dit jaar. Jonge mensen verantwoord leren hengelen. Niks mis mee.

De Fortgensschool haalde het Jeugdjournaal met de Koningsspelen. Stichting Katapult droeg bij aan het welslagen van dit mooie evenement.

Stichting Katapult gaf subsidie voor een workshop Pro Skaters.

subsidies 2012

We dragen bij aan de bijzondere inrichting van het 'groene schoolplein' van nieuwe basisschool De Vos in Allemansgeest.
http://www.obsdevos.nl/upload/info%202520buurt%2025202e%202520versie%5B1%5D%5B1%5D.pdf

Jumelage Kita kan rekenen op onze steun voor het project cultuuruitwisseling.

Visvereniging VVB Voorschoten pakt het dit jaar grootser aan. Wij zijn hun partner.
http://www.wedstrijdvissen.nl/index1.php?go=home&view=info&id=3701

Scouting Leif Erikson ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe boot.

De Stichting Jonge Helden ontvangt subsidie voor een cursus 'verwerking van verdriet door overlijden voor basisschoolkinderen'. Dit keer zijn twee nieuwe basisscholen aan de beurt.

Stichting Paardrijden voor gehandicapten in Leiden ontvangt geld voor de aanschaf voor een nieuw paard voor de gehandicaptenrijclub.

Het buurthuis Vlietwijk kan weer rekenen op een bijdrage in de kosten van het Sinterklaasfeest.


De Nutsschool krijgt subsidie voor de 'Gelukskoffer': een wetenschappelijk onderbouwd programma voor de basisschool. In zeven lessen wordt aan de hand van verschillende thema’s aan een positief zelfbeeld bij de kinderen gewerkt.

subsidies 2011


We sponsoren het jeugdvoetbaltoernooi in het Burgemeester Berkhoutpark, georganiseerd door jongeren voor jongeren.

De zomeractiviteiten van JVB kunnen weer op ons rekenen voor een subsidie. De vrijwilligers hebben grootse plannen en daardoor iets meer geld nodig. Moet kunnen.

Het overleg met de organisatoren van 4POP verloopt succesvol. We gaan twee jaar optreden als sponsor van dit aantrekkelijke evenement.

Ook Jumelage Voorschoten - Kita klopt aan met een verzoek om subsidie voor een project gericht op jongeren. Daar gaat het om. Prima.


VVB-Voorschoten start dit jaar opnieuw met een hengelsportcursus voor de jeugd. Ze zijn weer helemaal volgeboekt! Maar liefst vijftien deelnemers gaan er wat van maken! Stichting Katapult is sponsor www.voorschotenonline.nl/index.php

We overleggen met de organisatoren van 4POP over meerjarige sponsoring van dit succesvolle evenement waaraan veel jongeren als vrijwilliger meewerken.

eind 2010
We hebben regelmatig contact met hockeyvereiging Forescate over sponsoring van een G-sport activiteit. Ons logo gaat prijken op de kleding van de spelers die aangeschaft kon worden dankzij onze subsidie.

oktober 2010
Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek is toe aan een nieuwe Tumblingbaan. Ze vragen of we bij willen springen. Dat kan, maar niet voor het volle pond - ze moeten er zelf ook iets voor doen!

medio 2010
We geven subsidie aan een project van de Stichting Jonge Helden dat wordt uitgevoerd op de Nutsschool en dat gaat over verliesbegeleiding op de basisschool. Deze stichting begeleidt betrokken kinderen en hun ouders en verzorgt ook een workshop voor de leerkrachten.

juni 2010
De jongens die hebben meegedaan aan de basiscursus van de hengelsportvereniging VVB zijn allemaal geslaagd. Prachtig al die hengels en viskoffers gesponsord door de Stichting Katapult.

mei 2010
We hebben een goed gesprek met de Stichting Jansland die een theehuis wil starten waar moeilijk plaatsbare jongeren werkervaring kunnen opdoen. We zeggen een flink bedrag toe voor de noodzakelijke verbouwing en beloven dit te verdubbelen als de stichting jongeren van het ROC betrekt bij de bouwactiviteiten.

april 2010
We besluiten dat we geld beschikbaar stellen voor Rock Solid, een kerkelijke club die kinderen in de basisschoolleeftijd groep 7 en 8 wil betrekken bij een kerkelijke activiteit. Een discoavond met spelletjes gaat deze kinderen over de streep trekken.

maart 2010

We besluiten dat we dit jaar weer gaan optreden als een van de sponsors van 4POP - hét popgebeuren van Voorschoten, dat zal plaatsvinden op 14 augustus.

We sponsoren een tafeltennistafel voor buurtvereniging Dobbewijk. Die wordt medio juni officieel in gebruik genomen.

20 oktober 2009
We besluiten om het buurtcomité Vlietwijk € 1.000,-- ter beschikking te stellen voor de organisatie van het aanstaande Sint Nicolaasfeest in de wijk.

We besluiten om de jeugdcursus van de hengelsportvereniging te sponsoren en betalen de viskoffer met benodigdheden voor de deelnemers aan de cursus.

We zijn in gesprek met Hockeyvereniging Forescate over sponsoring van de G-hockey-activiteiten.

2 april 2009
Verslag van de kick off in Groot Voorschoten. Lezen jongeren dit huis-aan-huis-blad? Als zij het niet doen dan misschien hun ouders. Hopelijk attenderen zij jongeren in hun omgeving op de Stichting Katapult. Die is er voor jongeren die initiatief nemen en iets willen organiseren wat goed is voor hun leeftijdgenoten in Voorschoten en daarmee voor Voorschoten als gemeente. Ben je jongere en heb je goeie ideeen om iets te doen wat past in onze doelstelling, mail ons dan! Nee heb je, ja kun je krijgen! En als je niet zelf wat van plan bent maar een van je vrienden wel, wijs die dan op deze site!

30 maart 2009
Kick off bijeenkomst met wethouder Marijke Kleijweg. Ze is positief over de stichting - zoiets is er nog niet in Voorschoten.

29 maart 2009
We besluiten subsidie te geven aan een arts die in het LUMC onderzoek wil doen naar overgewicht onder jongeren in de regio. Het is de bedoeling dat daar een behandelmethode uitrolt die jongeren met succes helpt om van hun overgewicht af te komen.

24 maart 2009
We besluiten subsidie te geven aan jongeren die met hulp van het regionale jeugd- en jongerenwerk een popconcert willen organiseren in augustus. We rekenen er op dat de organisatie zo veel mogelijk bij jongeren zal berusten. Er zullen veel vrijwilliggers nodig zijn - hopelijk leeftijdgenoten van de concertgangers!